Skolens lokaler og utstyr

Skolen ligger sentralt på Bekkestua med gode bussforbindelser. Besøksadressen er Hans Burums vei 30, 1357 Bekkestua.

Skolen disponerer velegnede atelieer/undervisningslokaler. Lokalene er på ca 600 kvadratmeter fordelt på atelier og fellesrom. Lokalene inkluderer kantine, eget kjøkken, toaletter og vinduer med gode lysforhold. Lokalene har god ventilasjon. Inngang fra første etasje, og lokalene egner seg for funksjonshemmede.

Itillegg til vanlig undervisningsmateriell som staffelier, tegnebord, dreiebord for modellering, etc. har skolen eget fotolabaratorium, komplett lysutstyr, video, tv, datarom, bibliotek samt et fyldig lysbildearkiv.

Skolen har datautstyr med egne tegne-programmer, photoshop, skanner osv, i tillegg til utstyr for arbeide med video og videoredigering.

Alle dagelever får utdelt nøkkel, mot et depositum, slik at de kan arbeide i skolens lokaler utenom undervisningstiden.