Bla i vår digitale brosjyre

Skolen ligger sentralt på Fornebu med gode bussforbindelser.

Adressen
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt
Kunstfagskolen i Bœrum
Forneburingen 11,  1360 Fornebu

Tlf: (+47) 67537877

Postadresse
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt
Postboks 199, 1319 Bekkestua

Mobil: (+47) 91604852

Lokaler og utstyr

Skolen disponerer velegnede atelieer/undervisningslokaler. Lokalene er på ca 600 kvadratmeter fordelt på atelier og fellesrom. Lokalene inkluderer eget kjøkken, toaletter og vinduer med gode lysforhold. Lokalene har god ventilasjon. Inngang fra første etasje.

I tillegg til vanlig undervisningsmateriell som staffelier, tegnebord, dreiebord for modellering, etc. har skolen eget fotolabaratorium, 2D- og 3D-printingverksted med prof. skanner, komplett lysutstyr, video, tv, datarom, bibliotek samt et fyldig lysbildearkiv.

Skolen har datautstyr med egne tegne-programmer, photoshop, skanner osv, i tillegg til utstyr for arbeide med video og videoredigering.

Alle dagelever får utdelt nøkkel slik at de kan arbeide i skolens lokaler utenom undervisningstiden.

Rullerende opptak

Søk nå!

Forhold til Bærum og lokalt næringsliv

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK) har fra skolen etablerte seg i Bærum hatt et nært samarbeid med grunnskolen og VGS i Bærum.

Samarbeidet med grunnskolen kan deles inn i tre punkter:

  • Workshop med elever i ulike kunstneriske teknikker som animasjon, video og foto.
  • Lærerkurs/workshop for lærere og rektorer i kreative prosesser, problemløsing men også innføring i formingsteknikker.
  • Utsmykkingsprosjekter der lærere og studenter ved DTK samarbeider med lærere og elever ved den aktuelle skole om utsmykking av skolen i forbindelse med nybygging eller rehabiliteringsarbeid.

Skolen bidrar til kommunens kunstliv med tre faste utstillinger i året. Skolen har åpen dag hvert halvår der alle studentenes arbeider er stilt ut i skoles lokaler og publikum kan se, kjøpe kunst og studentene ved DTK er tilgjengelig for spørsmål. Den tredje utstillingen er avgangsutstilling, som er av høy kvalitet og finnes sted på et godt etablert galleri med høy prestisje. Mange av våre studenter er medlem av BKIB og NBK.

Flere lærere i bærumsskolen har vært studenter ved DTK.

Både disse tidligere og nåværende studentene, samt lærerne ved skolen, kommer fra et mangfold av land og kulturer. Kunst og dermed kunstutdanning er som musikk, et språk som danner grunnlag for integrering og som bygger broer mellom flere kulturer, og gir mulighet for nye kreative bedrifter.

Innovasjon i næringslivet er knyttet til kreative problemløsningsmetoder. Vi ser her til lands og utenlands, at der det er et solid forankret kunstnermiljø skapes også flere bedrifter, samt en interesse i lokal befolkningen for økt innovasjon og entreprenørskap. 

Undervisningsmetode

Finn ut her.