OPPDAG KUNST – DTK Shorts

DTK Shorts er et nytt kunstformidlings-program tilgjengelig online, med høydepunkter fra DTK-utstillinger, workshops, student-performanser, turer bak kulissene, lærer-/kunstnerstudio-besøk og intervjuer. Videoene består av generelle kunstnerportretter, samtaler, intervjuer, korte dokumentarer eller innspillinger av hendelser rundt kunstskolen.

Den første videoen er nå på Youtube-kanalen vår!

Vi mener tilgang til kunst er en universell menneskerettighet, og vi ser på skolen vår som et sted for kreativ læring.

Vi ønsker å fremme betydningen av å lage kunst, oppmuntre folk til å utforske de mange måtene kunst blir skapt på, og utvikle sitt eget kreative potensiale.

Videoene er filmet og redigert av en veletablert videokunstner – Margarida Paiva – og viser hvordan du kan gjøre et hverdagsøyeblikk til en ekstraordinær opplevelse.

 

DTK Shorts tar seg således av kunst og kultur i fortsettelsen av DTKs utstillinger og aktiviteter. Programmet løfter også blikket mot DTKs egen kontekst, og søker historier der kunstnerne og kunststudentene er.

DTK finner sitt materiale i DTKs unike nettverk av billedkunstnere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

DTK ønsker med dette å stimulere kunst og kultur på nettet. Det nye nettstedet vil skjerpe følelsen av hvor viktig kunstutdanning er i et samfunn som ønsker å utvikle seg gjennom originalitet og eksperimentering.

Med DTK Shorts ønsker DTK å heve kunst og kulturformidling på nettet, og samtidig fremme moderne kunstutdanning i det 21. århundre. En utdanning som evner å møte en ny generasjons interesse for kulturarv, intelligent samtid og ambisiøs fremtid.