Kompetanseutvikling
kurs

På denne siden finner du informasjon om våre tverrfaglige kurs som holdes som en del av studiet hos DTK

Vi gjør studentene kjent med fagfeltets sentrale forutsetninger og utfordringer, og introdusere dem for teknikker brukt til å analysere visuelle bilder, fra kunst og fotografi til tv og elektroniske media, gjennom bruk av en rekke overlappende analytiske rammeverk. 

Vi bruker ny tilnærming til kunsthistorie, mediastudier, kjønnsstudier, litterær og sosial teori – og diskuterer deres kulturelle, politiske og estetiske betydning.

2D og 3D-printing

Studentene introduseres til fotografi og digital billedbehandling, herunder fotoutstyr, materialer, prosesser, filmfremkalling, forstørring, ferdiggjøring og presentasjon. Det blir gitt opplæring i bruk av analogt og digitalt utstyr, generell programvare og programvare knyttet til faglig virksomhet og rettet mot kommunikasjon, design og multimedia. Målområdet er bruk av elektroniske medier som hjelpemiddel i eget skapende arbeid.

Tilrettelegging av studentenes profesjonelle liv.

Fokuserer spesifikt på form, innovasjon og metodikk innenfor studiopraksis. Det blir fokusert på kreative kognitive prosesser i arbeid med kunstfaglige prosjekter, design og ideutvikling. Dette for å oppnå kunstnerisk modning og selvstendighet i disse fagene.

I dette emnet lærer studentene å skape egne konsepter/ideer med utgangspunkt i eget uttrykk, å formidle, presentere og markedsføre eget arbeid. De lærer å utforme egen arbeidsbeskrivelse og å søke fondsmidler til finansiering av egne prosjekter.

Studentene får mulighet til å lære seg hvordan man driver et billedverksted som vender seg til alle fotografer og billedkunstnere med de høyeste kvalitetskrav. De vil lære å lage digitale fine art trykk (som er det samme som Giclee trykk) opptil 110 cm i bredde fra rull. De vil lære å montere trykk på plater, optimalisere og arkivere kunstverk, i tillegg til å kunne trykke på lerret og baklitfilm. Studentene vil lære billedbehandling (forstørring, skarphet, farge og formatkorrektur). De vil kunne trykke store formater og montere på plansjer, hefter (dobbel- eller ensidig trykk) samt individuelt tilpasse innpakninger, til forsendelse og / eller presentasjoner. De vil kunne gi rådgivning innen materialvalg og kunne trykke i topp kvalitet, med pigmentbasert blekk på et stort utvalg papir i alle prisklasser i store og små formater opptil 110 cm i bredde fra rull, A0, A1, A2, A3 og A4. De vil også få en grundig innføring i bruk av 3D-printing teknologi.

Tekstilkunst og -design

Innføring i tekstil historie, kunst og tekstil industrien, bruksområer, tekstiltyper, teknikker som brukes innen tekstil design. En omfattende gjennomgang av hver enkelt teknikk og med praktisk oppgaver for studentene, for fysisk å løre seg å håndtere de forskjellige teknikkene.
Introduksjon om tekstiler og fibre og om de forskjellige teknikker innen tekstil design. Hva er hva og hva kan man farge, trykke eller male på og hvordan.

Enkle tekstiltrykk direkte på tekstiler, med gjennomgang av mulighetene. Håndmaling, puffpaint, enkle blockprints, batikk, tiedye, screen print på tekstiler. Stencils, eller screens. Håndmaling på ull og silke.

Kurs i grafikk

Kurs i grafikk, 2 mandager pr måned. Deltakerne introduseres for flere teknikker, som gir dem mulighet til å velge teknikken å fordype seg i. Vi jobber mest med Collagraph siden vi her kan bruke både dyptrykk og høytrykk. Andre teknikker vi også vil være innom er både tresnitt, dyptrykk/radering, monotypi og enkel silketrykk.

Kollografi er en teknikk som kan brukes både til dyptrykk og høytrykk ved å bruke relieff eller sjablonger, med stor variasjon mht de materialer som brukes som trykkplate. Platen kan variere mye, men det blir ofte brukt papp, som f.eks bokpapp. Kurset vil gjennomgå både dyptrykk (uten syrebad) og høytrykk. Teknikken kan også kombineres sammen med andre trykkplater, som radering på plexiglassplate.Innhold: Introduksjon til valg av platematerialer / Hvordan oppnå ulike overflater og strukturer / Materialets påvirkning av mørke og lyse valører / Flerfargertykk med bruk av flere farger på ei plate og flere plater sammen / Vedlikehold av trykkplater og verkstedpraksis. Ta gjerne med en tegning eller skisse.

På dette kurset lærer du å skjære ut og trykke tresnitt.  Vi går igjennom de grunnleggende prinsippene og videre ulike metoder for flerfargetrykk (reduksjonsmetoden, flere plater og/eller puslespillmetoden). Det blir en gjennomgang av materialer, verktøy med både grafikkpresser og for hånd slik at du har kunnskapen til å jobbe videre med tresnitt på egenhånd. Ta gjerne med en tegning eller skisse.

Kurset gir en innføring i koldnål og strekradering. Deltakerne vil få en gjennomgang av materialer, verktøy, innfarging og håndtering av presse. Målsettingen er å gi deltakeren kunnskap nok til å arbeide videre på egenhånd. Kurset fungerer også som  en repetisjon for de som vil komme igang

Skiller seg fra annen grafikk ved at man lager et enkelt trykk fra platen. Grafikken kjennetegnes ellers ved at man kan lage flere trykk fra en og samme plate. Trykket blir fremstilt ved at man ved hjelp av pensel, valse eller gummispatel eller en kombinasjon av disse påfører trykkfarge på platen. Deretter kan kunstneren tegne eller manipulere svertelaget før platen trykkes. Det lar seg kun gjøre å lage ett trykk.

klikk her for å komme til søkeskjema

Søk nå!

Hva sier tidligere studenter?

Finn ut her.

Siste nyheter

I want to be…

I want to be… a childhood’s dream Rui Dias | a project with the students of DTK About the Project The exhibition “I want to

Les mer »
Brief Encounter

Brief Encounter Utstilling DTK prosjektgalleri – 27. april – 7. mai 2023 Kuratert av Rus Mesic Artist Statements “Med ulik tilnærming til tematikk utforsker Elin

Les mer »