Last Chants for a Slow Dance

2. års avgangsutstilling 2023 | 8. – 25. juni 2023

Kuratert av Rus Mesic

Adam Nyri · Avijâja Frederiksen · Camilla S. Wessmann Zachrisson
Ísar Steinn Eyvarsson · Kimmelin · Natalia Peschanskaya-Shemjakin

Artist Statements

Jeg jobber digitalt og utforsker teknologiens muligheter og dens rolle i kunstverdenen.
“Ordene oppsluker kjødets utslettene virkelighet” er laget i blandet teknikk med keramikk, tekster, voks, kritt og digital print.

Adam Nyri

Ideene mine kommer fra min kultur, historie og natur jeg vokste opp i hvor min familie bodde i flere generasjoner i Syd Grønland.
Mitt kunst hør er et politisk lag. Jeg vil peke mot menneskets forhold til klima, spesielt situasjon på Grønland hvor isen smelter hurtig.
Jeg bruker maleri som medium for å formulere mine betraktninger.

Avijâja Frederiksen

Jeg jobber i hovedsak med kull tegning og grafikk som er i en utforskende dialog med skulptur, maleri og foto.
Jeg beveger meg i det transdisiplinære landskapet i en pågående og eksperimentell søken i mellomrommet av det figurative og det abstrakte.

Camilla S. Wessmann Zachrisson

Im very interessted in conveying characters, emotions and ideas through spontaneous sparks of colors through my figurative exchange of Abstract expressionism. My art is an escape yet it often leads me to a reflection of my current state of mind and my innermost thoughts and feelings, and mostly I seek to evoke a visceral expression. And through my work, I aim to create a visual language through linking the elements i chose to use, to capture the perfection of imperfection, or complexity of simplicity or even the beauty of go fuck yourself.

Ísar Steinn Eyvarsson

Mitt kunstnerskap er preget av min interesse for mennesker i relasjoner og hvordan vi preges av og hvordan vi selv preger samfunnet og naturen; hvordan vi forholder oss til teknologiske fremskritt.
Motivene er ofte tvetydige og gir rom for flere tolkninger over tid. Noen ganger er motivene konfronterende, andre ganger mer «lune». Mine verk har ofte fortellende elementer og viser situasjoner fra ulike perspektiver.

Kimmelin

Som kunstner er jeg opptatt av kunnskapsbasert framfor intuitive arbeidsmetoder. Jeg er inspirert av Michelangelos studier, studier av forsker, ingeniør og kunstner Leonardo da Vinci og Bommes, en tysk lege som underviste kunstnere i anatomi tegning.

Natalia Peschanskaya-Shemjakin

Opptak er i gang!

Siste nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev