Livslang læring

Møt nye mennesker og få ny innsikt for å holde deg relevant, oppdatert og i utvikling

Styrken i livslang læring ligger i dens evne til å gi tilfredsstillelse og lykke på lang sikt.

Når vi tar oss tid til å lære nye ting, åpner vi sinnet og får visdom som kan hjelpe oss å gjøre verden til et bedre sted gjennom sosial endring og andre livsbekreftende bestrebelser.

DTK utvikler og deler kreative og innovative metoder for å engasjere studentene og bygge opp nøkkelkompetansen alle individer trenger for personlig tilfredsstillelse, utvikling, inkludering og sysselsetting.

Læring i alle stadier av livsperioden

Nye synspunkter

I det 21. århundre trenger den sosiale, økonomiske, kulturelle og pedagogiske konteksten nye synspunkter og måter å tenke på om kunst, kultur og kreativitet. Denne nye måten å tenke på, enten den er formell eller uformell, hjelper folk til å være mer aktive og ansvarlige i samfunnet og for egen læring.

Utdanning gjennom kunst

Utdanning i kunst og kunsthistorie kan fremme ferdigheter og verdier både i de iboende og de ytre evner og egenskaper. 

  • kreativitet og fantasi
  • selvuttrykk og persepsjon
  • romlig bevissthet
  • visuelle evner (oppfatning av farge, tone, komposisjon, størrelse osv.)
  • fysisk skarphet (tegning, hånd-øye-koordinasjon osv.)
  • styrke evnen til forklaring, evaluering og problemløsning
  • utvikle interkulturell bevissthet (ikoner, praksis, symboler)
  • planlegging og gjennomføring av kunstprosjekter
  • samarbeidende jevnaldrende, selvstyrt læring

Hva sier våre studenter:

“Jeg jobber aktivt med eget kunstnerisk virke ved siden av ordinær jobb”

“Brukte det jeg har lært i jobben som lærer. Arbeider nå med egne prosjekter og er pensjonist fra lærerjobben.”

“Åpnet opp en ny verden (…) Har også brukt mye av kunnskapen / ferdigheten i jobb sammenheng.”

“Lærte å bli selvstendig og stole på meg selv, ble utfordret hele tiden.”

“Studiet gav meg trygghet nok til å stå på egne bein i kunsten.”

“DTK var en kunstnerisk oppvåkning.”