Du har en lidenskap.

Vi har ledige plasser.

Utvide din kunsterisk stemme

Søk plass på DTK

Velg studiet

Opptakskrav

Opptak til fagskoleutdanning er basert på fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må alle søkere levere opptaksprøve, som er å presentere 6-10 valgfrie arbeider utført av deg selv.

Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har fullført videregående opplæring, kan bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse og opptaksprøve. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell og uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter, kurs, arbeid på egen hånd, og lignende.

Opptak direkte til 2. år er mulig for studenter som har bestått ett år på andre fagskoleutdanninger innenfor samme eller nært beslektet fagområde, eller som oppfyller skolens faglige krav gjennom annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Opptaksprøve vurderes ut fra følgende seks faglige kriterier:

  • dine kreative ferdigheter
  • dine tekniske ferdigheter
  • din motivasjon
  • din observasjonsevne
  • din evne til å uttrykke en idé eller følelse
  • din allsidighet i teknikker og uttrykk

Søk nå!

Søknadskjema

Fyll ut og send inn vårt elektroniske søknadsskjema som du finner til høyre på denne siden. Deretter tar vi kontakt for å avtale tid til muntlig intervju. For kandidater med tidligere erfaring er det ønskelig med portofolio.

Ønsker du veiledning med hensyn til søknad og opptak?
Ta kontakt på telefon: (+47) 67537877

Pris

Alle studenter fyller ut en kontrakt som regulerer innbetalingen av skolepengene. Dette vil i praksis si at de som mottar lån fra Statens Lånekasse betaler semesteravgift, og de som ikke mottar lån kan avtale månedlige innbetalinger.

Heltidsstudiet                         NOK 17.500,- per semester

Deltidsstudiet                         NOK 15.000,- per semester

Kveldsskole                             NOK 8.250,- per semester

Du må regne med merutgifter i løpet av skoleåret på NOK 3.000 – 5.000,- til materiell og lignende som skolen ikke holder.

Kunstutdanning fra DTK er godkjent for støtte i Lånekassen. De som ikke mottar lån/stipend kan betale skolepenger månedsvis.

Last ned Forskrift om opptak, studier og eksamen for Det Tverrfaglige Kunstinstitutt (DTK) her.

* Informasjon oppgitt ved å fylle ut skjemaet lagres kun i vår database i henhold til gjeldende personvernregler, GDPR – og du vil motta nyhetsbrev fra oss 2 – 4 ganger i året.

Lær mer om lærerne

Finn ut her.