Utvekslingsprogram

DTK har etablert partnerskap med to kunsthøyskoler i Spania og Portugal, for å dra nytte av programmet Erasmus – mobilitet for studenter og lærere.

Dette partnerskapet vil omfatte utveksling av både kunnskap og lærere mellom skolene. Samarbeidet gir studentene våre muligheten til å studere i utlandet i en periode i løpet av utdannelsen.

Artists residencies/

bostedsprogram

DTK har etablert flere partnerskap i utlandet for å gi studentene muligheten til å møte profesjonelle kunstnere, samt reflektere over eget arbeid.

Porta 33

Porta33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea ble grunnlagt i Funchal, Madeira, i 1989. Det er en privat og ideell kulturforening.
Porta33 er et produksjonsprosjekt for samtidskunst. De inviter kunstnere til å holde upubliserte utstillinger, når det er mulig basert på opplevelsene de har opplevd i Madeira. Det er også et formidlingsprosjekt. Den organiserer kollokvier om kunstnerskap, promoterer omvisninger på utstillingene i samarbeid med skolefellesskapet og har et dokumentasjonssenter for samtidskultur.

Bostedsprogram

Siden 2000 har Porta33 utviklet et bostedsprogram. Dette programmet har til hensikt å knytte en forbindelse mellom kunstnerne som er invitert til å oppholde seg en periode på Madeira, og de lokale sosiokulturelle og landskapsdeterminanter, og gi et spesifikt sted til det produserte arbeidet. Programmet har hatt et annet aspekt: invitasjonen til kuratorer, på jakt etter et lignende resultat.

Luzlinar

Luzlinar Association, opprettet i 2004, er en ideell kulturinstitusjon med hovedkontor i Feital (Trancoso, Portugal), med det formål å promotere og formidle visuell kunst, scenekunst og film, utvikling av prosjekter innenfor rammen av eksperimentell kunst , samarbeid med institusjoner som forfølger de samme målene, skaper rom og former for interinstitusjonelt samarbeid og bidrar til studier og formidling av materiell og immateriell arv.

Bostedsprogram

Fra 2009, med jevnlig støtte fra DGArtes, var det mulig for Luzlinar å utforme og utvikle en konsistent aktivitetsplan og utvide handlingsfeltet til kommunen Fundão, i et intenst program med bostedsprogram, et utdanningsprogram integrert av regionale, nasjonale og internasjonale partnerskap, som involverer komponentene i dokumentasjon og forskning, men også utstillinger, møter, seminarer, konferanser og utgaver.

Samarbeidspartner

DTK deltar som partner i et kunst-/miljøprogram i regi av EU.

Dette stipendprogrammet vil involvere våre studenter og tidligere studenter, og hjelpe dem med å etablere kontakt og utvikle fremtidig arbeid innenfor dette viktige feltet.

Skolen arrangerer jevnlig studieturer både i Norge og utlandet.

Sjekk det ut 

Meld deg på vårt nyhetsbrev