Hvem er vi og hva gjør vi?

En vanlig uke på DTK

Uka er delt inn i studio- og praksisarbeid (håndverk), teori og undervisning, metoder og pedagogisk innhold.

Mandag er studio- og håndverksdag. Klokka 10 møter studentene læreren i verkstedet eller i fellesrommet. Undervisningen varer i 3 til 4 timer. Etterpå jobber studenten videre i atelieret sitt med en oppgave fra morgenens undervisning eller med ukentlige oppgaver.

Tirsdag, onsdag og torsdag er dager for undervisning i klasserommet; teori, forelesninger og ekskursjoner/besøk til utstillinger og gallerier. Spesielle workshops med gjestelærere holdes også på disse ukedagene.
En vanlig dag vil studenten komme til atelieret sitt klokka 9-9.30, og så møtes alle i fellesrommet klokka 10 for undervisning, teori og forelesninger.

Undervisningen her gjøres av skolens faste lærere. Disse timene inkluderer bildepresentasjon med kunstteoretisk diskusjon og dialog, oppgavepresentasjon, gjennomføring av mindre oppgaver, kunsthistoriske forelesninger med henblikk på dagens skolearbeid, gjennomgang og drøfting av studentarbeid.

Fredag er en dag hvor studentene kan fokusere på eget arbeid eller skolens oppgaver. Dagen kan også brukes til å hente inspirasjon fra kunstnerutstillinger og andre kulturarrangementer.

Last ned en pdf med info om DTKs utdanningsopplegg og skolehverdag.

Ønsker du studere kunst kan du sende inn din søknad idag

Søk nå!

Et skoleår på DTK

DTK har studenter med variert bakgrunn, alder og nasjonalitet. Noen kommer direkte fra VGS, andre begynner utdannelsen på DTK etter et langt yrkesliv innen et annet fagfelt. Studentene er fra 18 til 60+ år. Mangfoldet er stort, også geografisk – flest studenter fra Norden, men også fra New Zealand, Colombia, Kina og Brasil blant annet.

Den siste uka i august har vi Kick Off for nye studenter. Normalt er dette et innføringskurs i grafikk. Dette er for å gjøre de nyankomne studentene kjent med skolen og hverandre, med skolens metoder og samtidig lære noen elementære håndverksprinsipper.

Skolen starter vanligvis første uka i september. Hvert semester vil studentene få to eller tre hovedoppgaver som studiebakgrunn, i tillegg til ulike workshops og forelesninger.
Fra første dag kommer studentene tett på hvordan det er å praktisere som kunstner, i autentiske verksteder med lærere som alle er utøvende kunstnere. Målet med undervisningen og utdanningen er å gi studentene erfaringer, ferdigheter, kunnskaper, verktøy og teknikker som kan brukes i deres fremtidige arbeidsliv innenfor kunsten.

Hver student har tilgang til sin egen atelierplass, som de kan bruke når de ønsker, også utenfor skolens åpningstid. Metodene for atelierpraksis er i seg selv en del av utdannelsen. Les mer om DTKs atelierpraksis her.

London workshop – uken før juleferie. Denne workshopen gir ikke bare faglig påfyll og inspirasjon, samt et viktig samarbeid med internasjonale aktører – den er også en uvurderlig innføring og oppdatering innen dagens trender i kunstverdenen – nyttig for både studenter og lærere. Les mer om studieturer her.

1.semesterutstilling – begynnelsen av februar. Utstillingen følger de samme prosedyrene som alle profesjonelle utstillinger. Lærerne fungerer som kuratorer, bidrar med utvelgelse av verker og hjelp med montering av utstillingen. Semesterutstillingene er en del av undervisningen og en måte å forberede studentene på yrkeslivet. Utstillingene er også en arena for å markedsføre studentene, deres arbeid og skolens kvalitetsarbeid overfor publikum.

2.semester begynner med en lignende struktur som 1. semester når det gjelder generelle oppgaver, workshops, foredrag, osv. En av de viktigste rutinene i løpet av skoleåret er besøk på gallerier og kunstmuseer.

Vårens studietur er Portugal-/Spania-workshop. Disse reisene gir studentene innsikt i andre kulturer, mennesker og kunsteriske tradisjoner, og er et viktig tilskudd til mangfoldet i DTK-utdannelsen.

Etter påskeferien begynner studentene forberedelsene til 2. semesterutstilling og eksamen i midten av juni.

Undervisningpersonale

DTKs lærerstab består av faste lærere, gjestelærere, mobilitets- og utvekslingslærere, forelesere, verkstedslærere, metodikk-, presentasjons- og skrivelærere. Alle lærere er utøvende kunstnere i dagens kunstverden. Les mer her.

De faste lærere tilbringer dagen med studentene, de underviser i teori, individuelle opplæringsprogrammer og timer i kritikk og analyse. De følger studentene tett gjennom hele studieløpet. Julio og Rus har jobbet sammen i mer enn 20 år, både på skolen og i kunstverden. Med sine unike personligheter gir de studentene ulike perspektiver i undervisningen og på kunsten. En dynamic duo som har vært med på å forme, veilede, utfordre og inspirere hundrevis av studenter på DTK igjennom årene.

Rus Mesic og Julio da Silva

Meld deg på vårt nyhetsbrev