Yrkesrettet tverrfaglig kurs

På denne siden finner du informasjon om våre yrkesrettede tverrfaglige kurs som holdes som en del av studiet hos DTK

Vi gjør studentene kjent med fagfeltets sentrale forutsetninger og utfordringer, og introdusere dem for teknikker brukt til å analysere visuelle bilder, fra kunst og fotografi til tv og elektroniske media, gjennom bruk av en rekke overlappende analytiske rammeverk. Vi bruker ny tilnærming til kunsthistorie, mediastudier, kjønnsstudier, litterær og sosial teori - og diskuterer deres kulturelle, politiske og estetiske betydning.


2D- og 3D-printing

Holdes av: Tammo Rist og Hans Skovholt

Studentene introduseres til fotografi og digital billedbehandling, herunder fotoutstyr, materialer, prosesser, filmfremkalling, forstørring, ferdiggjøring og presentasjon. Det blir gitt opplæring i bruk av analogt og digitalt utstyr, generell programvare og programvare knyttet til faglig virksomhet og rettet mot kommunikasjon, design og multimedia. Målområdet er bruk av elektroniske medier som hjelpemiddel i eget skapende arbeid.

Tilrettelegging av studentenes profesjonelle liv.

Fokuserer spesifikt på form, innovasjon og metodikk innenfor studiopraksis. Det blir fokusert på kreative kognitive prosesser i arbeid med kunstfaglige prosjekter, design og idéutvikling. Dette for å oppnå kunstnerisk modning og selvstendighet i disse fagene

I dette emnet lærer studentene å skape egne konsepter/ideer med utgangspunkt i eget uttrykk, å formidle, presentere og markedsføre eget arbeid. De lærer å utforme egen arbeidsbeskrivelse og å søke fondsmidler til finansiering av egne prosjekter.

Studentene får mulighet til å lære seg hvordan man driver et billedverksted som vender seg til alle fotografer og billedkunstnere med de høyeste kvalitetskrav. De vil lære å lage digitale fine art trykk (som er det samme som Giclee trykk) opptil 110 cm i bredde fra rull. De vil lære å montere trykk på plater, optimalisere og arkivere kunstverk, i tillegg til å kunne trykke på lerret og baklitfilm. Studentene vil lære billedbehandling (forstørring, skarphet, farge og formatkorrektur). De vil kunne trykke store formater og montere påŠ plansjer, hefter (dobbel- eller ensidig trykk) samt individuelt tilpasse innpakninger, til forsendelse og / eller presentasjoner. De vil kunne gi rådgivning innen materialvalg og kunne trykke i topp kvalitet, med pigmentbasert blekk på et stort utvalg papir i alle prisklasser i store og små formater opptil 110 cm i bredde fra rull, A0, A1, A2, A3 og A4. De vil også få en grundig innføring i bruk av 3D-printing teknologi.


Tekstildesign

Holdes av: Liv de Botero

Innføring i tekstil historie, kunst og tekstil industrien, bruksområer, tekstiltyper, teknikker som brukes innen tekstil design. En omfattende gjennomgang av hver enkelt teknikk og med praktisk «oppgaver» for studentene, for fysisk å lære seg å håndtere de forskjellige teknikkene.

Introduksjon om tekstiler og fibre og om de forskjellige teknikker innen tekstil design. Hva er hva og hva kan man farge, trykke eller male på og hvordan.

Enkle tekstiltrykk direkte på tekstiler, med gjennomgang av mulighetene. Håndmaling, puffpaint, enkle blockprints, batikk, tiedye, screen print på tekstiler. Stencils, eller screens. Håndmaling på ull og silke.